MB-86 Systemy okienno-drzwiowe z izolacją termiczną

System okienno-drzwiowy MB-86 to produkt o bardzo dobrych parametrach. W drzwiach zastosowano w nim nowinkę technologiczną w postaci aerożelu, materiału będącego rodzajem sztywnej piany, która jest obecnie materiałem o najmniejszym dla ciał stałych współczynniku przewodnictwa ciepła. Wielką zaletą systemu MB-86 jest bardzo duża wytrzymałość profili, która umożliwia wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach i masie. 
W systemie MB-86 można wyróżnić kilka wersji: standardową, MB-86US – wersja z ukrytym skrzydłem okiennym, MB-86 Casement – wersja z oknami otwieranymi na zewnątrz.

System MB-86 jest rekomendowany dla budownictwa energooszczędnego. W zależności od wymagań stawianych stolarce dotyczących izolacyjności termicznej w systemie MB-89 można wyróżnić trzy warianty: ST, SI i AERO. 

Charakterystyka systemu:
    • głębokość profila ościeżnicy okna i drzwi: 77 mm, 
    • głębokość profila skrzydła okiennego: 86 mm, przekrój konstrukcji
    • głębokość profila skrzydła drzwiowego: 77 mm. przekrój konstrukcji
    • obustronnie zlicowane powierzchnie drzwi oraz okien stałych,
    • zlicowane od strony zewnętrznej okna rozwierne,
    • grubość szklenia okien stałych i drzwi: od 13,5 mm do 61,5 mm,
    • grubość szklenia okien otwieranych: od 21 mm do 70,5 mm,
    • okna otwierane na zewnątrz MB-86 Casement
    • okna ze skrzydłami ukrytymi MB-86US,
    • szerokie przekładki termiczne o nowym kształcie, pozwalające na zastosowanie dodatkowej przegrody w strefie izolacji profii,
    • dwukompenetowa uszczelka centralna doskonale uszczelnia i izoluje termicznie przestrzeń pomiędzy skrzydłem a ościeznicą,
      

W konstrukcji można zastosować trzy rodzaje listew do szklenia:
    • Standard,- przekrój listwy, zdjęcie przekroju okna z listwą
    • Prestige,- przekrój listwy, zdjęcie przekroju okna z listwą
    • Style.- przekrój listwy, zdjęcie przekroju okna z listwą


Parametry techniczne
Klasa przepuszczalności powietrza okna / drzwi: 4 / 3
Klasa wodoszczelności okna / drzwi:  E 1500 Pa / 5A (200 Pa)
Klasa odporności na uderzenie: 3
Izolacyjność termiczna (Uw):  od 0,72 W/(m2K),
Odporność na obciążenie wiatrem okna / drzwi : C5 / C1/B2