MB-SR50N Ściana słupowo-ryglowa

System MB-SR50N przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych - płaskich typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji. Podstawą systemu są słupy pionowe nośne z profili oraz  rygle, poziome profile łączące słupy. System umożliwia zlicowanie profili słupów i rygli od strony wewnętrznej, stworzenia jednolitej ściany, dzięki czemu można w sposób bardzo estetyczny połączyć bez widocznych przerw fasadę z ścianami wewnętrznymi i podwieszanym sufitem.

Charakterystyka systemu
    • głębokość słupów: od 50 do 325 mm,
    • głębokość rygli: od 5 do 189,5 mm,
    • zakres szklenia: do 64 mm, możliwość stosowania szklenia wielkogabarytowego oraz szyb zespolonych dwukomorowych,
    • szeroka gama akcesoriów i łączników pozwala  na uzyskanie zwiększonych zakresów przenoszonych obciążeń – wypełnienie modułu stałego fasady może mieć ciężar do 450 kg,
    • swoboda w projektowaniu punktów mocowania fasady,
    • możliwość wbudowania w fasadę różnych rodzajów okien i drzwi, w tym także okien dedykowanych do fasad: okna odchylnego i okna dachowego. Szczególnie efektowne jest stosowanie w nim okien zintegrowanych w fasadzie, bazujących na rozwiązaniuMB-SR50IW,
    •  zastosowanie ciągłej przekładki termicznej wykonanej z izolującego materiału HPVC oraz profilowanych uszczelek przyszybowych z EPDM pozwala na uzyskanie odpowiedniej klasy izolacyjności cieplnej i ogranicza do minimum zjawisko wykraplania się pary wodnej na elementach aluminiowych,
    • pasy nadprożowo-podokienne fasady dzięki warstwowej budowie z zastosowaniem niepalnych materiałów takich jak wełna mineralna i płyty gipsowo-kartonowe, mogą podobnie, jak w pozostałych systemach fasadowych Aluprof uzyskać klasyfikację ogniową w zależności od budowy EI30 i EI60,
    • możliwość wykonywania ściany łamanej w przekroju poziomym i pionowym dzięki specjalnym profilom nakładkowym oraz odpowiednio ukształtowanym listwom dociskowym i maskującym, co powoduje, że nie występują ograniczenia w kształtowaniu bryły przestrzennej budynku oraz eliminuje się konieczność stosowania specjalnych słupów kątowych,
    • umożliwia wykonanie konstrukcji antywłamaniowych.


Parametry techniczne
Klasa przepuszczalności powietrza: AE 1200,
Klasa wodoszczelności: RE1200,
Klasa odporności na uderzenie: I5/E5
Izolacyjność termiczna (Uf):  od 0,59 W/(m2K),
Odporność na obciążenie wiatrem: 2,4 kN/m2